Kallelse till Årsmöte & Vårrustning av Jerkers Udde

Välkommen till ÅRSMÖTE långfredagen den 30 mars 2018 kl. 10:15 i Runmarö Hembygdsgård. Efter mötet serveras kaffe och kaka med bildspel från fjolårets säsong.

Kallelse med dagordning och kalendarium för 2018 hittar ni här.

Direkt efter årsmötet sker vårrustning av Jerkers Udde. Alla frivilliga krafter uppmuntras att komma dit och hjälpa till!