RYC Program 2018

Nu är seglingssäsongen i full gång! Snart börjar  Söndagsseglingarna, följda av seglarskola, Sjöbus och flera kappseglingar. Mer info om respektive aktivitet kommer löpande på facebook och hemsida. En skön seglarsommar önskar styrelsen!

Datum Tid RYC Event Ingår i cupen Koefficient Övrigt:
180330 10:15 Årsmöte 2018      
180330 13.00 Jerkers fixareftermiddag      
180421 13:00 Varmbadet X 1  
180701 13.00 RYC Söndagssegling      
180708 13:00 RYC Söndagssegling      
180709-180713 09:00 RYC Seglarskola      
180715 13:00 RYC Söndagssegling      
180716-180719   Sjöbus      
180721 13:00 Böttna Race X 1  
180722 13:00 RYC Söndagssegling      
180723-180727 09:00 RYC Seglarskola      
180728 10:00 RYC Runmarö Runt X 0,5  
180818 10:00 Boj Bojs Kräftkör X 1  
180901 09:00 Gran Prix      
180908

 

07:00 RMALR X 2 Poäng till båda i resp besättning
181020 10:00 Höststorm X 1  
181215 10:00 RYCia X 1  
RYC Cupen: Enlig markering, ”Brytpunkt” Runmarö Runt. För RMALR och Höststorm räknas seglingarna från året innan.
Rorsman/Skeppare får tillgodoräkna sig poängen från de 5 bästa seglingarna poängmässigt. Poäng är platssiffra multiplicerat med faktor för respektive segling.
Frånvaro i Cup-segling samt DNF, BFD, DSQ, etc ger poäng motsvarande antal totaldeltagare i cupen +1