Årsmöte och vårrustning!

Välkommen till årsmöte långfredagen den 19 april 2019 kl. 10:15 i
Runmarö Hembygdsgård! Efteråt blir det fika och sedan vårrustning på Jerkers! Läs kallelsen här:
http://www.ryc.se/kallelse-till-arsmote-2019/