Sjöbus 2019 fullt, anmälan stängd!

Om Sjöbus 
Vi välkomnar barn i åldrarna 5-8 år att delta i ett lekfullt dagläger där man får chans att lära känna nya kamrater, lära sig lite grann om båt- och sjövett, öva på knopar och ta sig ut på vattnet i både motor- och segelbåt. Detta tillsammans med kamrater och ledare i positiv anda, för att förhoppningsvis bädda för en glädjefylld inställning till båtliv framöver. Lägret kommer att ledas av erfarna seglarskoleledare med mycket sjö- och seglarvana. Inga krav på förkunskaper, bara man är redo att lämna sina föräldrar för några timmar och är införstådd med att flytvästen sitter på under hela lägertiden. 

För att ge alla barn utrymme och för att försäkra oss om att alla känner sig trygga har vi valt att ha få elever per instruktör. I år kör vi bara en en grupp på förmiddagen mellan kl. 9-12. 

När: Måndag den 15 juli – torsdag den 18 juli (vecka 29) kl. 09.00-12.00. Naturligtvis med avbrott för mellanmål. 
Kostnad: 1 100 kr per barn 

Förutsättningar: Deltagande i Sjöbus förutsätter medlemskap i RYC. http://www.ryc.se/bli-medlem/

Anmälan 
Anmälan mailas till både Ulrika Mohlin på charloppa@hotmail.com och till Håkan Forslund på hakanforslund1@gmail.com och skall innehålla följande uppgifter: 
* Barnets namn och personnummer (pers.nr behöver vi för att senare kunna ansöka om aktivitetsbidrag hos Värmdö kommun och Riksidrottsförbundet). 
* Målsmans namn och telefonnummer (tfn som vi kan nå er på under Sjöbustiden) 
* Eventuella allergier (mellanmål serveras under passet) 
Platsbesked 
Besked om ditt barn har fått plats meddelas skriftligen via email så snart som möjligt. 

Betalning 
Om ni får skriftligt besked om plats, ska betalning vara RYC tillhanda senast måndagen den 7 juli. Vid utebliven betalning förverkas platsreservationen. Betalning om 1 100 kr skickas till antingen RYC:s Plusgiro 6320314-5 eller via Swish 123 048 43 60.