Styrelsen

Ordförande
Håkan Forslund

Vice ordförande, seglarskola & Stilljollar
Björn Appelgren

Sekreterare
Pär Johansson

Kassör
Fredrick Marelius

Laser & Jerkers udde
Tomas Hellström

Kappsegling, Webmaster, mm
Sanna Jönsson Käll

Medlemsregister
Rickard Marcks von Würtemberg

Ungdomssektionen
Eva-Stina Forslund (ansvarig)
Alexander Hellström
Björn Johansson