Styrelsen

Ordförande
Håkan Forslund, 070-335 24 00

Vice ordförande, seglarskola & Stilljollar
Björn Appelgren, 070-423 33 39

Sekreterare
Pär Johansson

Kassör
Lars Hedberg

Laser & Jerkers udde
Tomas Hellström, 0708-99 77 13

Kappsegling, Webmaster, mm
Carl Johan Hane, 076-88 00 755

Ungdomssektionen
Eva-Stina Forslund (ansvarig)
Alexander Hellström
Björn Johansson

Klubbstandert köps via Håkan Forslund.