RSC 2020, En-personers distansppsegling för SRS

Inbjudan till  Robline Solo Challenge 2020, En-personers distanskappsegling för SRS

Datum: 2020-08-15

Arrangör: Runmarö Yacht Club

1. Regler

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan https://www.no-crew.se/solochallenge/Kompletterande seglingsföreskrifter gäller före KSR och Appendix S.

1.2 Kappseglingen är öppen för jollar, enskrovs och flerskrovsbåtar som har ett mätetal under SRS/SRSs. Seglingen är en ensamsegling, dvs endast en person ombord på varje deltagande båt med undantag för MCM/SCM nedan.En Media Crew Member/Safety Crew Member är tillåtet för de som vill. Tanken är att vi dels får in bra media från båtarna samt höjer säkerheten då en extra person direkt kan hoppa in om nöden kräver för att inte riskera båt eller besättning (båten utgår ur tävlingen om den har tagit hjälp av sin MCM/SCM).

1.3 Senaste tid för ändring av segelföring resp. SRS-brev är 2020-08-06, kl 08:00.Ändringar intierade av SSF Mätkontor efter detta datum godtas.

1.4 KSR Regel 52 gäller ej.

1.5 KSR 51 modifieras så att det endast är tillåtet att flytta svängköl och deklarerad vattenbarlast. För all annan flyttbar ballast gäller KSR 51.

1.6 Säkerhetsbestämmelser:

Alla deltagare skall bära flytväst och handhållen vattentät VHF under hela seglingen. VHF skall vara påslagen och intill kroppen under hela seglingen på Kanal 16 och om funktion finns, passning på kanal 72 (se till att ha batteri så det räcker).

Bärbara VHF:er har inte speciellt lång räckvidd så var beredd på att ett nödmeddelande kan behöva ”skarvas” för att nå tävlingsledningen.

Vidare skall följande finnas ombord:

- Första förband

- Kniv

- Någon typ av GPS för positionsangivelse

- Mobiltelefon i vattentät påse eller motsvarande (skall bäras om man inte bär VHF)

För kölbåtar och flerskrov gäller också att invändig barlast och tunga föremål som batterier, kök mm skall vara säkrade. Vidare skall följande finnas ombord på Kölbåt och flerskrov:

- Konade pluggar eller motsvarande för genomföringar© SSF 2017

- Ankare med lina

- Mistlur

- Brandsläckare förutsatt att kök, elsystem eller motor finns ombord

- Hink med lina

- En vattentät ficklampa

- Länspump

- Säkerhetssele och säkerhetslina

- Livboj och kastlina

- Kompass

En rekommendation är att bära en PLB (Personal Locator Beacon). Finns AIS ombord skall denna vara på under hela seglingen.Var deltagare skall ha ett uttänkt sätt att ta sig ombord om man trillar över bord och t.ex. blir hängande i säkerhetssele.

2. Villkor för att delta

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Arrangören och den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4 Alla båtar skall ha fungerande VHF radio som både kan sända och ta emot.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 2020-07-25 endast genom https://simplesignup.se/event/166811-robline-solo-challenge

3.2 Anmälningsavgiften för Robline Solo Challenge är 100kr. Därtill tillkommer hamnavgifter och regattamiddag så att totalen för en båt är 1060 kr samt ytterligare 350 kr för eventuell MCM på middagen. Efteranmälan fram till 2020-08-15 möjlig till förhöjd avgift om 500 kr extra.

3.3 Anmälan efter 2020-08-06 kl 08:00 kan endast göras till standardkonfiguration enligt SRS båtdata blad eller standardkonfiguration SRS mätbrev tillgängligt senast vid tidpunkten 2020-08-06 kl 08:00

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering sker genom att passera startlinjen i någon start.

4.2 Mätbrev eller SRS båtdatablad ska kunna påvisas innan en båt kappseglar.

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.3 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

4.5 En tävlande får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.

5. Tidsprogram

5.1 Program

Datum 2020-07-01 kl 16.00 Kompletterande seglingsföreskrifter publiceras på den officiella anslagstavlan https://www.no-crew.se/solochallenge/

2020-08-06 kl 08.00 – till 2020-08-14 kl 15:00 Skepparmöte genomförs skriftligt på Robline SoloChallenges facebooksida. https://www.facebook.com/nocrewrsc/

2020-08-15 kl 09:55 Tid för första varningssignal för klass SRSs är 08:55

5.2 1 kappsegling är planerade för klass SRSs.

6. Genomförande

6.1 Distanskappsegling med jaktstart runt bana vid Sandhamn 15:e augusti 2020 för klass SRSs

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på vattnen runt Sandhamn utanför Stockholm. Tävlande båt i distanskappseglingen som inte går i mål före kl 18:00 den 15 augusti ges resultat som om de inte gått i mål (DNF), utan förhandling. Det här ändrar KSR35, A4 och A5.

7.2 Båt som kappseglar får inte passera in i område som enligt länsstyrelse eller annan myndighet är kungjort såsom tillträde förbjudet, förbjuden passage eller motsvarande. Sådant område räknas som hinder enligt definition i KSR.

8. Banan

8.1 Banan planeras vara en kustnära distansbana, om vädret tillåter om ca 30-40M.

8.2 Startprocedur kommer att vara full jaktstart enligt SRSs tal för respektive båt.

8.3 En båt som startar senare än 15 minuter efter sin starttid räknas som inte startande. Detta ändrar KSR A4.

9. Protester och straff

9.1 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning med upp till 10 % av den seglade tiden.

9.2 Alternativa straff: Straffet med 360 graders sväng gäller för denna segling. Detta ändrar regel 44.1

10. Poängberäkning

10.2 Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10%tillägg på seglad tid.

10.3 Placering i SRSs beräknas enligt korrigerad tid = seglad tid * SRS tal

10.4 Vid delad korrigerad tid eller delad placering i ORCi kommer snittet av de delade placeringarna delas ut bland de båtar som delar beräkningsresultatet

10.5 Resultat kommer att räknas enligt respektive klass.

Datum: 2020-06-22

Namn: Johan Tuvstedt, seglingsledare, och Pernilla Uhlin, tävlingsledare

Senaste från RYC

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Dags för Varmbad på lördag 17 april

I år blir det traditionellt Varmbad med individuell sprintsegling.
Läs mer
Publiserat:
10/4/2021

Årsmöte via Skype

Skype-länk och information om årsmöteshandlingar och årsmötet
Läs mer
Publiserat:
1/4/2021

Påminnelse! Årsmöte på Skype och Vår-fix på Jerkers på Långfredag 2/4!

Om du vill vara med på årsmötet kl.10.15 så maila arsmote@ryc.se senast idag torsdag 1/4 för att få länk. Kl.13.00 och framåt hjälps vi åt på Jerkers!
Läs mer
Publiserat:
1/4/2021

Vårsfint på Jerkers

Dags att krypa i målarstället, ta med en räfsa och komma till Jerkers på Långfredagen kl.13.00, efter årsmötet. Med gemensamma krafter gör vi vårfint!
Läs mer
Publiserat:
29/3/2021

Hej alla Sjöbusare!

Nu är anmälan till årets busigaste vecka på Jerkers udde öppen! Sjöbus vänder sig till barn som har fyllt 5 år men ännu inte hunnit fylla 8 år.
Läs mer
Publiserat:
15/3/2021

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem