Jerkers udde

Sedan RYC fick tillgång till tomten vid Jerkers Udde är klubbens mål att varsamt utveckla en klubbanläggning på den fina platsen.

Kommer du till Jerkers udde med fordon så ska de parkeras vid vändplanen intill Södersunda Ångbåtsbrygga. Följ stigen nära badplatsen och tänk på att inte snedda över slåtterängarna.

Förutom seglarskola på platsen har vi sedan några år söndagsseglingar under sommalovet. Vi har också fått en bas för jolleregattor och gemensam träning. Flera regattor arrangeras på platsen varje år.

Här finns en bod som fungerar som omklädningsrum och segelförvaring. Det är här alla klubbens båtar hör hemma och för dessa finns sjösättningskärror, pontonbrygga och sjösättningsramp.

Klubbens bastu finns också här som alla medlemmar är välkomna att använda. Läs mer om bastun >>

Många frivilliga har varit med och bidragit till att successivt utveckla Jerkers udde till vad den är idag.

Har du något att skänka eller bidra med som du tror att vi behöver?

Hör av dig till oss!