Klubbens båtar & Hyra båt

RYC har genom åren anskaffat ett antal båtar. Syftet har främst varit att främja seglingsintresset bland barn och ungdomar. Båtarna är samtidigt grundstommen i den årliga seglarskolan och är baserade på RYC klubbtomt vid Jerkers Udde i Södersundaviken.


Hyra båt

Regler för uthyrning:

1. Priser:
Som medlem i RYC har du möjlighet att hyra RYC:s båtar.

  • Jollar och följebåtar lånas ut utan kostnad till medlemmar under Söndagseglingarna.
  • Vid kappsegling arrangerad av RYC kan medlemmar hyra jolle till en kostnad av 100:- per tillfälle.
  • Vid andra tillfällen än RYC:s event, kan klubbmedlemmar hyra enstaka jollar och följebåtar för 200:- per båt och dag, under förutsättning att de visat att de kan hantera båten vad gäller riggning och hantering den på sjön. Båtarna skall så länge inget annat överenskoms återbördas till Jerkers Udde samma dag.
  • Sällskap/Event kan efter förfrågan och beroende på omständigheterna hyra flera båtar. Särskilda regler gäller.

2. Bokning och betalning:
Kontakta någon av våra båtfogdar som har information om lediga båtar och praktiska frågor kring utrustning, förkunskapskrav och eventuell skaderapportering. Betalning genom Swish till 123 278 89 25.

Hyra Laser & följebåt: Kontakta Tomas Hellström på tomash(at) forsinvest.se

Hyra Hobie 16: Kontakta Peter Georén på peter.georen(at) gmail.com

Hyra Optimistjollar & följebåt: Kontakta Björn Appelgren på bjorn(at) jolleskola.se

Hyra RS Quest: är ännu inte till uthyrning

3. Förkunskaper:
Du som hyr båt ska intyga att du har tillräckliga förkunskaper för att hantera båten på ett säkert och varsamt sätt – både för din egen och materialets skull. När det gäller Hobie 16 är kravet att du visat din kompetens genom en tur med Peter G.

När det gäller följebåt så är det självklart ett absolut krav att hastighetsbegränsningarna hålls.

3. Din risk:
Hyrestagaren är skyldig att ersätta för eventuell skada på båten/båtarna. Beroende på skada kan det handla om reparation, byte av utrustning, eventuellt försäkringsärende och då är det självrisken som gäller. (Max 4000:-)

4. Återlämning:
Efter avslutad segling ska båten alltid återlämnas vid Jerkers udde över natten. Kontrollera att båten och all dess utrustning är i gott skick och tvätta ur båten om så krävs.  Lasersegel rullas runt masten (efter att de tre lattorna tagits ur och lagts i sittbrunnen). Båtkapell sätts på.
OBS! Rapportera eventuella skador som uppstått under ditt nyttjande till båtfogden.


Klubbens båtar

RS Quest

Klubben har anskaffat (till att börja med) två stycken helt nya jollar. Typen är speciellt framtagen för seglarskolor i samarbete med brittiska Sea Cadets. Jollen är kompakt, enkel, stark, lätt och stadig. Stor självlänsande sittbrunn för upp till 4 personer. Stor nog för en instruktör och 2 eller 3 elever. Perfekt för en förälder med barn eller hela familjen och tillräckligt liten för lätt hantering på land och i vattnet. Längd: 4,29 m, Bredd: 1,83 m, Skrovvikt: 140kg, Krysställ: 11 kvm, Gennaker: 11 kvm.

Still 525 (2 st) är till salu. (2019-07-15). 5 är redan sålda i år.

En Stilljolle är 5.25m lång och har storsegel och fock på sammanlagt 58bad4098495d36c26de8eb8_Stilljollar_56kb13 kvadratmeter. Det är en öppen jolle för 2-4 personer. Vid utflyktssegling ryms det utan problem några barn till ombord. Båten är lättdriven och snabb.

Det är vanligen seglarskolans fortsättnings- och kappseglingsgrupper som använder Stilljollen på egen hand. Med en instruktör ombord är det också en utmärkt nybörjarbåt. Eftersom det är en ganska stor och rundbottnad centerbordsjolle, krävs det en del vikt att burka med när det blåser frisk vind.

Stilljollarna inköptes fördelaktigt från KSSS av RYC grundare när KSSS skulle ersätta sina Stilljollar med 2-Kronan. De har sedan renoverats och genom åren underhållits av Lennart. Peter Forslund har dessutom sett till att de 1998 fick nya fina segel från Gransegel och 2008 var det dags igen via Grans agentur Rolly Tasker!

Laser (9 st)

Laser är en av världens största enmansjolleklasser. De är 4,23 m långa, 14257499_10153998502147879_3773087930506859442_o-11,39 m breda och har 7 kvm segel som standard. RYC har också 2008 anskaffat ungdomsriggar på 4,7 kvm till 7 st Laser.

Litet fritt från Jollesports hemsida: För ungdomar passar det att vara 1-2 man ombord. Det är inte många tampar att hålla reda på i en Laser. Det enda seglaren behöver trimma är mastens böjning (med kicktaljan) och seglets buk (med bomuthal och cunningham).

Lasern är enkel att hantera, den väger bara 59 kg, har delbar mast och är lätt att frakta på ett biltak. Om man är van tar det bara 5 minuter att rigga en Laser. Laser är inte bara kappsegling. Det är en kul båt för nöjessegling också. Den är hyfsat stryktålig och osänkbar och kan snabbt resas efter en kapsejsning. Du kan ofta segla vidare utan att ens ha blivit våt om fötterna! Mellan seglingarna drar du lätt upp Lasern på stranden.

Optimistjollar

Klubben har genom donation tre stycken Optimistjollar som kan användas på Jerkers Udde. På seglarskolan lånar RYC genom vårt samarbete in ett drygt tjugotal Optimister från Stockholms Jolleskola.

Följebåtar

Klubben har två mindre snurrebåtar i plast som tjänstgör som följebåtar på söndagsseglingar mm. Under seglarskolan kompletteras den med Stockholms Jolleskolas två RIB:ar och tre snurror.