Årsmöte Långfredag 10:15

Välkommen på årsmötet i Hembygdsgården Långfredag kl 10:15. Medlemmar är även välkomna att deltaga digitalt via Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/88420453898?pwd=aTJDSjNST2cvTHlPVEYzaU5RSG1NUT09

Meeting ID: 884 2045 3898

Passcode: 154020

Det går också att ringa in på något av följande svenska telefon-nummer:

+46 850 539 728

+46 8 4468 2488

+46 8 5016 3827

+46 8 5050 0828

+46 8 5050 0829

+46 8 5052 0017

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse
 4. Fastställande av mötets dagordning
 5. Val av mötesordförande och sekreterare
 6. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötets protokoll samt val av två rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för år 2022
 8. Revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning år 2022
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022
 10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2024
 11. Val av två ordinarie styrelseledamöter på tid av två år
 12. Fyllnadsval av en styrelseledamot på ett år
 13. Val av två styrelsesuppleanter på en tid av två år
 14. Fyllnadsval av en styrelsesuppleant på ett år
 15. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant på tid av ett år
 16. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller röstberättigad medlem
 17. Val av en sammankallande och två ledamöter i valberedningen
 18. Årets program
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande och fortsättning med arbetsdag på Jerkers Udde

Årsredovisningen kan beställas via arsmote@ryc.se

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Senaste från RYC

Resultat från Höststorm 2023

Höststorm 2023 är nu avgjort ! Vi har ett resultat !
Läs mer
Publiserat:
31/10/2023

Inbjudan till Höststorm lördag 28 oktober kl. 10:00

Lördag 28/10 seglas sprintregattan “Höststorm”. Laser standard, Laser radial eller Laser 4.7 kan delta. Alla är välkomna oavsett nivå!
Läs mer
Publiserat:
2/10/2023

Var med på Auktion, buda på en tavla å stötta RYC

Beje Forslund har skänkt ett verk för att samla in en peng för RYC satsning till Allsvenskan i segling.
Läs mer
Publiserat:
2/10/2023

RYC KVALAR TILL ALLSVENSKAN I SEGLING

Den 14-15 oktober är det dags för RYC att försöka kvalificera sig för Allsvenskan segling 2024. Kvalet seglas i Marstrand.
Läs mer
Publiserat:
29/9/2023

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

RYC på Instagram

Att följa klubbens konto på Instagram är bästa sättet att få en inblick i klubbens verksamhet. Våra medlemmar hjälps åt med att fylla flödet med trevliga bilder och filmklipp! Kontot heter "RYC.se".
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem