Kallelse till årsmöte

Välkommen till RYC årsmöte långfredagen den 2 april 2021 kl. 10:15 via Skype.
På grund av rådande pandemi kommer årsmötet primärt att hållas via Skype. Alla medlemmar som kan deltaga över Skype ombedes göra så. Skype-inbjudan fungerar både i dator och smartphone med webbläsare Microsoft Edge eller Google Chrome alternativ genom nedladdning av Skypes app till dator eller smartphone. Klubbens ordförande och sekreterare kommer att finnas på Hembygdsgården i Uppeby. Den medlem som inte har möjlighet att deltaga via Skype kan ansluta i Hembygdsgården. Inbjudan (länk) till mötet på Skype erhålls dagen innan via e-postförfrågan till arsmote@ryc.se och på RYC hemsida www.ryc.se. Vänligen koppla upp i tid!

Klubbens verksamhetsberättelse finner ni enkelt för nedladdning här.

Årsredovisningen kan beställas via arsmote@ryc.se och distribueras så från senast 25 mars.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse

4. Fastställande av mötets dagordning

5. Val av mötesordförande och sekreterare

6. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötets protokoll samt val av två

rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för år 2020

8. Revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning år 2020

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020

10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2022

11. Val av ordförande på tid av två år

12. Val av två ordinarie styrelseledamöter på tid av två år plus eventuellt fyllnadsval

13. Val av två suppleanter till styrelsen på tid av två år plus eventuella fyllnadsval

14. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant på tid av ett år

15. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller röstberättigad medlem

16. Val av en sammankallande och två ledamöter i valberedningen

17. Årets program

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande och fortsättning med arbetsdag på Jerkers Udde

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Senaste från RYC

Dags för Varmbad på lördag 17 april

I år blir det traditionellt Varmbad med individuell sprintsegling.
Läs mer
Publiserat:
10/4/2021

Årsmöte via Skype

Skype-länk och information om årsmöteshandlingar och årsmötet
Läs mer
Publiserat:
1/4/2021

Påminnelse! Årsmöte på Skype och Vår-fix på Jerkers på Långfredag 2/4!

Om du vill vara med på årsmötet kl.10.15 så maila arsmote@ryc.se senast idag torsdag 1/4 för att få länk. Kl.13.00 och framåt hjälps vi åt på Jerkers!
Läs mer
Publiserat:
1/4/2021

Vårsfint på Jerkers

Dags att krypa i målarstället, ta med en räfsa och komma till Jerkers på Långfredagen kl.13.00, efter årsmötet. Med gemensamma krafter gör vi vårfint!
Läs mer
Publiserat:
29/3/2021

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem