KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Välkommen till RYC årsmöte långfredagen den 15 april 2022 kl. 10:15 i Hembygdsgården Runmarö. Det går även att deltaga på stämman via Zoom.

ZOOM-inbjudan fungerar både i dator och smartphone med webbläsare bl.a. Microsoft Edge eller Google Chrome alternativ genom nedladdning av ZOOM app till dator eller smartphone.
Inbjudan (länk) till mötet på ZOOM erhålls dagen innan via e-postförfrågan till arsmote@ryc.se och på RYC hemsida www.ryc.se. Vänligen koppla upp i tid!
Klubbens verksamhetsberättelse finner ni enkelt för nedladdning på www.ryc.se så snart den publicerats. Årsredovisningen kan beställas via arsmote@ryc.se och distribueras så från senast 7 april.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse

4. Fastställande av mötets dagordning

5. Val av mötesordförande och sekreterare

6. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötets protokoll samt val av två rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för år 2021

8. Revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning år 2021

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021

10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023

11. Val av ordförande på tid av två år

12. Val av två ordinarie styrelseledamöter på tid av två år.

13. Val av tre styrelsesuppleanter på en tid av två år.

14. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant på tid av ett år

15. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller röstberättigad medlem

16. Val av en sammankallande och två ledamöter i valberedningen

17. Årets program

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande och fortsättning med arbetsdag på Jerkers Udde

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Senaste från RYC

Förarintygskurs på Hembygdsgården

Nu kan du anmäla dig till förarintygskurs. Alla medlemmar är välkomna. RYCs ungdomar (medlemmar 15-26 år) sponsras av klubben!
Läs mer
Publiserat:
18/5/2022

Träningshelg i kölbåt för RYC-Ungdom

Välkomna på träningshelg i kölbåt 27-28/8! Två dagar dagssegling tillsammans med andra RYC-Ungdomar med möjlighet att ta intyg i båtpraktik.
Läs mer
Publiserat:
17/5/2022

Segla Runmarö Runt 30 juli

Anmälan ligger öppen för årets Runmarö Runt. Trevlig SRS-segling för alla, både liten & stor, proffs eller nybörjare. Med jaktstart blir det extra kul
Läs mer
Publiserat:
8/5/2022

Nu är alla anmälningar öppna!

Nu ligger anmälan till årets Sjöbus, nya Försegel och RYC Seglarskola uppe.
Läs mer
Publiserat:
18/4/2022

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

RYC på Instagram

Att följa klubbens konto på Instagram är bästa sättet att få en inblick i klubbens verksamhet. Våra medlemmar hjälps åt med att fylla flödet med trevliga bilder och filmklipp! Kontot heter "RYC.se".
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem