INSTÄLLT ! RMALR 2023 , lördagen 2 september

Seglingen är i form av distanskappsegling som genomförs i etapper, preliminärt är 6 etapper planerade. Avsikten är att etapperna skall vara ungefär lika långa. Total banlängd bestäms beroende på väder och vindprognos. Seglingen genomförs i lag om två seglare per båt. Laget bestämmer själv vilka etapper som respektive seglare skall segla, dock skall etapperna fördelas så jämt som möjligt i antal. Etappernas sträckning meddelas senast den 2 september.

Antalet deltagande lag är maximerat till 12, på grund av såväl säkerhet som logistik.

Preliminärtprogram.
Plan är att återigen använda lite transporthjälp. Lastning kan ske från fredag kväll, tid meddelas av Jane i anslutning till fredagen den 1september.

Samling, 2 september på plats lastat och klart en båt per lag, kl. 06:30. Därefter transport till valt område. Fika o mackor kommer att kunna intagas under transport. Start av etapp 1 så fort som möjligt. De som inte seglar fikar och hejar på sina lagkamrater. Sen rullar vi på tills det är dags att återigen lasta jollar och material för transport tillbaka till Jerkers Udde. Vi kommer att försöka anpassa tidsåtgång så att det finns chans för hugade att ta en bastu innan middag, således kan etapperna komma att upplevas kortare än vad RMALR tidigare erbjudit.

Gute tar begränsat med passagerare så håll viss beredskap för alternativ båt för transport till och från tävlingsområdet, beroende på antal lag, vilket meddelas när läget klarnar. Vid väderförhållanden som inte medger att genomföra grundplan kommer alternativplan meddelas.

                             

Pris
Ej fastställt, dock anmälningsavgifter kommer att inkludera alla aktiviteter från 06:30 till vi är åter på Jerkers Udde samt viss eftersläckningi samband med prisutdelning.

Deltagande
Efter särskild inbjudan eller rekommendation, min ålder 16 år, eller enligt överenskommelse, för att säkerställa deltagares seglingskunskaper och sjövana. Seglingen genomförs på egen risk. Alla som deltar skall vara medlemmar i RYC. Alla deltagande båtar skall vara ansvarsförsäkrade. Antalet deltagande båtar är maximerat till 12 st det vill säga 24 seglare. Deltagare förväntas bistå i allt det som kan krävas under hela RMALR, även innefattande start o målgångsförfarande.

Att tänka på
Alla tider är preliminära. Räkna inte med att hinna något annat den 2 september.Se till att den båt som skall användas är i skick för en segling på drygt 30 M,varav sannolikt stora delar av sträckan sker över stora fjärdar och öppetvatten.

Utrustning
Solskydd, sjökläder, ombyte, flytväst, en kompass per båt, sjökort, kartfodral, ev egen dricka, tålamod, vinnarskalle, positiv syn på miljön i Stockholms skärgård.
Inga GPS:er tillåtna. Ambition är att kunna förse samtliga lag med vettigt underlag för navigation, (inget bindande åtagande).

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifter kommer att anpassas efter formatet på seglingen samt för att möjliggöra att tidschemat går att följa på rimligt sätt.

 

Middag

Middag planeras efter lätt modifierat format.

Förrätt och varmrätt intas på Svängens restaurang. Prisutdelning och efterrätt serveras i gillestugan Uppeby, hoppas i år på stor uppslutning. Supportrar är givetvis välkomna. Meddela deltagande samt antal middagsgäster senast tisdagen den 29 augusti. Middag betalas av var och en på Svängen. När läget klarnat kommer meny-alternativ förmedlas för att förbeställnings skall kunna ske.

Anmälningsavgift inklusive kostnad för eftersläckning och prisutdelning meddelas den 2 september. Betalning sker företrädesvis via swish den 2 september

Anmälan (särskilt önskemål)
Vänligen gör Er anmälan senast måndagen den 28 augusti till Tomas på tomash@forsinvest.se, dels för att vara först till kvarn men främst för planering.

Särskilda omständigheter
Information och instruktioner avseende grundplan kommer distribueras så fort det är rimligt säkert, främst ur väderhänseende, inklusive område och sjökort.

Välkomna till RMALR till Håkans minne 2023. Vises på havet.

RYC

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Senaste från RYC

Kolla här du som är en kappseglingssugen tjej!

Vill du vara med och bilda RYC:S damlag for Women on Water 2024? Tävlingarna äger rum i juni och oktober i Saltsjöbaden och Marstrand.
Läs mer
Publiserat:
15/2/2024

RYC Kalender 2024

RYC Kalender 2024
Läs mer
Publiserat:
14/2/2024

Sommarens Sjöbus och Försegel

Sommarens Sjöbus och Försegel ligger i planeringsfasen.
Läs mer
Publiserat:
15/1/2024

Resultat från Höststorm 2023

Höststorm 2023 är nu avgjort ! Vi har ett resultat !
Läs mer
Publiserat:
31/10/2023

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

RYC på Instagram

Att följa klubbens konto på Instagram är bästa sättet att få en inblick i klubbens verksamhet. Våra medlemmar hjälps åt med att fylla flödet med trevliga bilder och filmklipp! Kontot heter "RYC.se".
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem