Runmarö Mini Archipelago Laser Race

Lördagen den 21september kl. 07:00

Seglingen är i form av distanskappsegling som genomförs i etapper, preliminärt är 6 etapper planerade. Avsikten är att etapperna skall vara ungefär lika långa. Total banlängd bestäms beroende på väder och vindprognos. Seglingen genomförs i lag om två seglare per båt. Laget bestämmer själv vilka etapper som respektive seglare skall segla, dock skall etapperna fördelas så jämt som möjligt i antal. Banan område meddelas senast den 8 september.

Preliminärt  program (grundplan).
Samling på Jerkers Udde färdiga för lastning av jollar och materiel kl. 07:00. Därefter transport till banområdet. Fika o mackor kommer att kunna intagas under transport. Start av etapp 1 så fort som möjligt . De som inte seglar fikar och hejar på sina lagkamrater. Sen rullar vi på tills det är dags att återigen lasta jollar och material för transport tillbaka till Jerkers Udde.

Pris -Kostnad
Bedöms till max 1 800 kr per båt (900 kr per seglare), vilket inkluderar anmälningsavgift, transport till/från banområde, följebåtsservice, viss förplägnad under transporter, samt middag i Gillestugan. Ev. medföljande anhang till Gillestugan är givetvis välkomna, kostnad 250 kr. OBS! Meddela i god tid innan den 21 September. Egen dryck gäller på middagen. Betala inte innan den 21 September.

Deltagande
Efter särskild inbjudan eller rekommendation, min ålder 16 år, eller enligt överenskommelse, för att säkerställa deltagares seglingskunskaper och sjövana. Seglingen genomförs på egen risk. Alla som deltar skall vara medlemmar i RYC. Alla deltagandebåtar skall vara ansvarsförsäkrade. Antalet deltagande båtar är maximerat till 6 st det vill säga 12 seglare. Deltagare förväntas bistå i allt det som kan krävas under hela RMALR.

Att tänka på
Alla tider är preliminära. Räkna inte med att hinna något annat den 21 september. Se till att den båt som skall användas är i skick för en segling på drygt 30 M, varav en del av sträckan sker över stora fjärdar och öppet vatten.

Utrustning
Solskydd, sjökläder, ombyte, flytväst, en kompass per båt, sjökort,egen dricka, tålamod, vinnarskalle, positiv syn på miljön i Stockholmsskärgård. (Inga GPS:er tillåtna).

Ryc´s Lasrar kan disponeras mot en avgift på 100 kr per båt. Deltagare ansvarar för besiktning av båt, före och efter segling.

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifter kommer att anpassas efter formatet på seglingen samt för att möjliggöra att tidschemat går att på rimligt sätt följas.

Anmälan (särskilt önskemål)
Vänligen gör Er anmälan så fort som möjligt till Tomas på tomash@forsinvest.se, dels för att vara först till kvarn men även för att underlätta planering. Betalning av anmälningsavgift sker till Tomas via Swish 0708-997713 den 21 September när kostnadsläget är klarlagt.

Särskilda omständigheter
I det fall grundplan inte går att genomföra av skäl som mest troligt är hänförliga till väder, kommer RMALR genomföras enligt plan B. Information kring Plan B lämnas i direkt anslutning till den 21 September.

Bastu

Bastu kommer i vart fall att finnas att disponera på Jerkers Udde,samt i anslutning till Gillestuga, (liten men naggande god).

 Välkomna som fasen till RMALR 2019. Vi ses på JerkersUdde!

Tomas Hellström & Calle Hane
RYC

 

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Senaste från RYC

Startlista Runmarö Runt 25/7-2020

Här ser du alla deltagare samt individuella starttider.
Läs mer
Publiserat:
24/7/2020

Seglingsföreskrifter Runmarö Runt 2020

Vi kommer att segla en medurs bana vilket betyder att Seglingsbeskrivningen anger nordlig vind. Lycka till!
Läs mer
Publiserat:
24/7/2020

Sommarens sista Söndagssegling! Välkomna till Jerkers Udde 26/7.

Segling för alla i familjen på Jerkers! Låna Optimist, Laser eller RS Quest. Välkomna!
Läs mer
Publiserat:
23/7/2020

Inbjudan till Runmarö Runt 2020, lördag 25:e juli

Alla Runmarös vinnarskallar och glada seglare förväntas självklart segla runt Runmarö även i år! Väl mött!
Läs mer
Publiserat:
9/7/2020

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem