RYC Årsmöte 2024 Agenda

Härmed  kallas medlemmar i RYC till årsstämma fredagen den 29 mars kl 10,15.

De  som önskar deltaga i mötet på distans kan göra så via Zoom,

https://us02web.zoom.us/j/87575910802?pwd=TEpUMTJiV1VGUDcyUWhWcnljM3B1QT09

Ingen  föranmälan för deltagande är nödvändig, däremot uppskattas om medlemmar kan  föravisera övriga frågor,

Årsmöte Långfredag 29 mars klockan  10:15i hembygdsgården Runmarö.

 

Dagordning

   
 1. Mötets öppnande
 2.  
 3. Fastställande av röstlängd
 4.  
 5. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse
 6.  
 7. Fastställande av mötets dagordning
 8.  
 9. Val av mötesordförande och sekreterare
 10.  
 11. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötets protokoll samt val av två rösträknare.
 12.  
 13. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för år 2023
 14.  
 15. Revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning år 2023
 16.  
 17. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023
 18.  
 19. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2025
 20.  
 21. Val av föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av 2 år.
 22.  
 23. Val av två ordinarie styrelseledamöter på tid av två år, varav en ordinarie ledamot skall väljas till ordförande.
 24.  
 25. Fyllnadsval av en styrelseledamot på ett år.
 26.  
 27. Val av tre styrelsesuppleanter på en tid av två år
 28.  
 29. Fyllnadsval av en styrelsesuppleant på ett år
 30.  
 31. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant på tid av ett år
 32.  
 33. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller röstberättigad medlem
 34.  
 35. Val av en sammankallande och två ledamöter i valberedningen
 36.  
 37. Årets verksamhetsprogram
 38.  
 39. Övriga frågor
 40.  
 41. Mötets avslutande och fortsättning med arbetsdag på Jerkers Udde
 42.  

 

Årsredovisningen kan  beställas via arsmote@ryc.se

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Senaste från RYC

Böttna Race 2024 resultat

Böttna Race 2024 med KM Ungdom är avgjort!
Läs mer
Publiserat:
15/7/2024

Segla Runmarö Runt 2024

Anmälan ligger öppen för årets Runmarö Runt. Trevlig SRS-segling för alla, både liten & stor, proffs eller nybörjare. Med jaktstart blir det extra kul
Läs mer
Publiserat:
8/7/2024

Böttna Race 2024 med KM Ungdom

Segla Böttna Race 2024 med KM Ungdom, lördagen 13 juli
Läs mer
Publiserat:
7/7/2024

RYC deltar i delsegling 2 i Allsvenskan segling 2024, Långedrag.

 Håll tummarna för RYC 7-9 juni i regnet o blåsten (enligt prognos), i Långedrag Allsvenskan delsegling 2.
Läs mer
Publiserat:
5/6/2024

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

RYC på Instagram

Att följa klubbens konto på Instagram är bästa sättet att få en inblick i klubbens verksamhet. Våra medlemmar hjälps åt med att fylla flödet med trevliga bilder och filmklipp! Kontot heter "RYC.se".
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem