Seglingsföreskrifter Runmarö Runt 2020

SEGLINGSFÖRESKRIFTER  ver 2020 8.0 Nordlig vind

Runmarö Runt 2020-07-25

Regler

Seglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna från seglarförbundet (KRS) samt regelsystemet SRS Jaktstart.

 Därtill tillämpas RYC’s ”bästa förmåga” för arrangemanget samt varje deltagares välvilja till Kappsegling med trivsel! Duktiga seglare är förlåtande och de som vågar utmana elementen utan ”svart bälte” undviker de värsta situationerna.

 Skepparen ska vara medlem i RYC.

Båt ska vara ansvarsförsäkrad.

Tävlande deltar helt på egenrisk, se KSR 4 "Besluta att kappsegla"

 SRS enligt Jaktstart som kan räknas om efter målgång om förstabåts tid i mål avviker mer än 10% av idealtid för båt med SRS 1,0.

 Resultatberäkning enligt SRS. Beräknad tid = uppskattad seglad tid referensbåt SRS1.000, multiplicerat med SRS-tal.

Beräkningsgrund:

1,5-3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

För  SRS=1,00:

 Fart

3,9

4,9

5,6

6,1

6,6

Säkerhet:

Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Följebåt kommer inte finnas tillgänglig underbanan.

Tänk på att säkerheten har högsta prioritet. Om någon behöver hjälp är det en skyldighet att bistå efter bästa förmåga utan att äventyra den egna säkerheten.

Regelbrott

Straff mot ”rätt till väg”kan tas genom att snurra två varv med två gippar och två stagvändningar.

Protestförfarande

Protestförfarande enligt KSR kommer inte att göras pga pandemin. Uppstår situation på banan som kräver protestförfarande ska protesterande båt föra röd flagga väl synlig och påkalla protest för start-och målkommittén vid målgång. Senast klockan 18 25/7, 2020 ska skriftlig protest lämnas via SMS till tävlingsledningen. I protesten anges egen båt, båt man protesterar mot, beskrivning av situationen och angivande av gällande regel. Tävlingsledningen begär in kommentar av angiven felande båt och fäller utslag som delges inblandade båtar snarast.

 

Tidsprogram

Första start är kl 10.30.

Prisutdelning arrangeras vid bästa möjliga tillfälle med hänsyn tagen till restriktioner kring Corona pandemin.

Startförfarande

Tävlingsledningen använder GPS-tid som tidsreferens, i tillägg avges förberedelsesignal med ljudsignal 10 och 5 minuter före första start för att ge möjlighet att koordinera klockor.

Starterna markeras med ljudsignal (Mistlur)

 För att möjliggöra fri sikt förseglingsledningen får seglare inte uppehålla sig närmare än 100 meter från startlinjen förrän tidigast 10 minuter innan respektive start, och alla måste hålla väl undan från startlinjen under tiden inför egen start.

 

Tjuvstart

Tjuvstart markeras med två korta ljudsignaler i kombination med flagga X.

Flaggan tas ned när omstart är gjord, eller en minut efter starten.

Båt som tjuvstartar inom en minut från angiven starttid och inte startar om ges ett tidstillägg på seglad tid på 10 minuter. Båt som tjuvstartar mer än en minut från angiven starttid och inte startar om anges som DNS.

Start och mållinje

Utgörs av en tänkt linje mellan två flaggbojar utanför familjen Forslunds brygga strax söder om Styrsviks brygga. RYC flagga föres på bryggan.

Bana

Banan är ”Runt Runmarö” med rundning av följande märken:

 

Start

Väst om gröna bojen utanför Näsudden

Norr om Knipgrundet

Nord och ost om Skaguddsgrunden och gul cylinderboj utlagd vid bränningarna norrut

Ost och syd om Högkobb (passa långgrunning)

Syd,väst och nord om gul cylinderboj utanför Nore, SV om Storholmen

Nord och ost om Högkobb (passa långgrunning)

Väst om Kalvskär

Ost om Långholmen

Ost och syd om Kalkkobben

Syd och väst om Franska Stenarna

Mål

Banlängd 15,2 nm

Avkortning av Bana

Om ledande båt har lång distans till mål vid 15.30 tiden, håll utkik efter funktionärsbåten, med RYC flagga. Det kan i så fall innebära målgång mellan funktionärsbåten med röd flagg och något märke.

Deltagare som bryter seglingen

Deltagare som bryter seglingen skall meddela Tävlingsledning Ralph Mohlin på tel 070 58981 89.

Tidsbegränsning

Båt som ej gått i mål kl.16.45 räknas som DNF.

 

Allmänt om säkerhet vid kappsegling

• KSR 1.1 Hjälpa dem som är i fara:

En båt eller tävlande ska ge all möjlig hjälp till personer eller farkoster i fara.

• KSR 1.2 Livräddningsutrustning och personlig flytutrustning:

En båt ska medföra betryggande livräddningsutrustning för alla ombord varav en enhet ska

vara tillgänglig för omedelbart bruk, om inte båtens klassregler föreskriver något annat.

Varje tävlande ansvarar själv för att ha på sig den personliga flytutrustning som är lämplig

under rådande förhållanden.

 

• KSR 4 Besluta att kappsegla:

En båt ansvarar själv för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta kappsegla.

Säkerhetsinstruktioner

  1. Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar.
  2. Närmaste medtävlare ska omedelbart gå fram till en kapsejsad/havererad båt och ge     hjälp.
  3. Vid NÖDSITUATION  eller ALLVARLIG OLYCKA LARMA SJÖRÄDDNINGEN omgående:
        VHF kanal 16 eller Ring 112.  
  4. Informera även tävlingsledningen på tel 070-589 81 89

 

• Om situationen bedöms vara underkontroll, fråga ändå om båtens besättning önskar hjälp

och ingrip om bistånd begärs. Begär Gottgörelse efter målgång så kommer kompensation för

förlorad tid att utgå.

• En person i vattnet ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare

och funktionär att vid behov undsätta en person i fara.

• Att plocka upp en person i fara ur vattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte

betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför

tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla.

 

Startlista:

https://bit.ly/3eYPrIb

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Senaste från RYC

Tioårsjubilerande RMALR genomfördes i absolut propagandaväder!

I lördags den 19 september gick så den tionde(!) upplagan av RMALR av stapeln. Läs Calle Hanes rapport här!
Läs mer
Publiserat:
22/9/2020

RYC 6:a i årets Allsvenskan i segling!

Bravo Team Forslund och Team Appelgren som gav RYC en sjätte-placering och säkrade deltagandet till 2021!
Läs mer
Publiserat:
7/9/2020

Välkommen till Runmarö Mini Archipelago Laser Race

Välkommen till höstens mest spektakulära laserkappsegling; distanssegling i lag om 6 etapper i yttre skärgården!
Läs mer
Publiserat:
25/8/2020

RYC 3:a i första delseglingen i Allsvenskan 2020, grattis till Team Appelgren!

I helgen avgjordes den första av två delseglingar i årets upplaga av Allsvenskan i segling med RYC på 3:e plats!
Läs mer
Publiserat:
19/8/2020

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem