Uppdatering med anledning av corona-pandemin

RYCs styrelse har diskuterat vilka hänsynstaganden vi bör göra med anledning av corona-situationen. Svenska Seglarförbundet har gått ut med riktlinjer kring klubbverksamhet och tävlingar. RYC har valt följande hänsynstaganden kopplat till våra aktiviteter:

RYCs årsmöte:

Riktlinjen är att inte träffas fysiskt. RYC väljer att ge möjlighet att träffas i Hembygdsgården men med en uppmaning om att ”hålla avståndet”. Som alternativ kan man delta via Skype. Att vi valt att bibehålla möjligheten att ses i Hembygdsgården beror på att kallelsen till mötet redan gått ut och i den upplyser vi om att Årsmötet hålls i Hembygdsgården. Det är en avvägning mellan att inte bryta mot stadgarna och att tillmötesgå riktlinjerna.Vi ser inte att vi kommer att bli 50 personer, eller ens 15, då de flesta förhoppningsvis kommer att delta via Skype. Se Separat inbjudan.

Arbetsdag "Vårfix" på Jerkers Udde:

Riktlinjen, igen, är att inte mötas, men eftersom de flesta arbetsuppgifterna sker utomhus så kan vi enkelt ”hålla avståndet” och fördela insatserna till olika ställen på udden.

Schemalagda seglingar:

Riktlinjer från Svenska seglarförbundet:

·        Genomför genomgångar och samlingar utomhus och i mindre grupper.

·        Deltagarna byter om hemma och tar med sig egen mat. 

·        Ge möjlighet till god handhygien och var noga med att upprätthålla en hög hygiennivå på toaletterna.

·        För att undvika att bidra till smittspridning rekommenderar vi lokala träningsaktiviteter. Vi avråder från läger där det är många tillresande och gemensamt boende. Dagläger med eget boende och träning i närområdet är att rekommendera. 

Eftersom RYCs seglingar och träningar under första halvåret kan jämställas med lokala träningsaktiviteter så anser styrelsen att segling (för oss oftast i enmansbåtar) är en nyttig utomhusaktivitet. Det är upp till var och en huruvida man vill delta, alla våra aktiviteter är självklart frivilliga.

Det finns ytterligare en komponent i detta vi vill uppmärksamma: Värmdö kommuns vädjan om att inte göra onödiga resor ut till skärgården (https://bit.ly/2xXy4Y6). Därför uppmanas eventuella långväga deltagare till RYCs arrangemang att ta sig till seglingen på annat sätt än med buss och Vaxholmsbåt, om man inte redan befinner sig ute på ön.

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Senaste från RYC

Lagseglingspremiär i perfekt väder

Nio hågade antog utmaningen att pröva lagsegling i Laser vid Jerkers udde. Tre omgångar med hårda matcher.
Läs mer
Publiserat:
3/5/2020

Dags för VARMLAGAT - lagsegling för alla!

Varmbadet blir i år VARMLAGAT - lagsegling i 3-båtslag för oss som vill lägga en extra krydda till Laser-seglingen
Läs mer
Publiserat:
23/4/2020

Stöd RYC genom Svenska Spel och Gräsroten

Om du spelar genom Svenska Spel kan du stötta klubben genom initiativet Gräsroten.se. Gå in där och och välj RYC!
Läs mer
Publiserat:
22/4/2020

Uppdatering med anledning av corona-pandemin

RYCs styrelse har tagit ställning till rådande rekommendationer och beslutat vilka hänsynstagande som bör göras.
Läs mer
Publiserat:
7/4/2020

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem