RYCs Personuppgiftspolicy

Så behandlar RYC dina personuppgifter

Vi inom RYC ser det som en förtroendefråga att dina uppgifter behandlas korrekt och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i RYC. Se även Dataskyddsförordningen (2016/679).

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna bedriva rekryteringsarbete av nya medlemmar, ta fram underlag i vårt påverkansarbete samt erbjuda dig och alla andra
medlemmar en bra service och erbjudanden.

RYC behöver e-postadresser för att ge dig medlemsinformation
kopplat till föreningsverksamheten.
För de medlemmar som frivilligt ansluter sig till RYC medlemsforum på Facebook gäller Facebook personuppgiftsansvar. RYC kan hjälpa till att ta bort oönskat innehåll.

Du har ett antal rättigheter som registrerad hos oss. Du hittar dem här nedan.

Personuppgiftsansvarig

Runmarö Yacht Club , RYC, är en ideell förening. Den löpande verksamheten sker inom RYCs
namn i allt väsentligt.

RYC är personuppgiftsansvarig för uppgifter i RYCs medlemsregister.

RYC har personuppgiftbiträdesavtal med ”Föreningssupporten” för hantering av personuppgifter.  (Under upprättande – 20180523)

Vilka uppgifter samlar vi in?

RYC hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras över tid via andra register som SPAR. Vi hanterar även uppgifter om betalningar och tid som medlemskapet gäller för.

För de som har förtroendeuppdrag i RYC samlar vi även in uppgifter om dessa uppdrag. Uppgifterna behålls under hela tiden som ett medlemskap löper.
När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i cirka två år. I vissa fall kan vissa uppgifter finnas kvar längre, t.ex. vissa uppgifter för ekonomisk bokföring eller anteckning om en förtroendevalds engagemang i RYC.

Varför samlar vi in uppgifterna?

RYC behöver dels personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer direkt av det ingångna avtalet om medlemskapet; hantera uppgifter och åtaganden som föreningen har gentemot sina medlemmar och för att kunna ge dig tillgång till information om aktiviteter och tjänster som erbjuds medlemmar i RYC.

Uppgifter används också att kunna möta RYCs berättigade intresse, i den utsträckning det inte överskrider registrerades rättigheter, för intern kontroll, för utveckling av RYCs organisation
samt som ett stöd för förtroendevalda. Uppgifterna används även på denna grund för att ta fram samlad statistik som används i RYCs verksamhet, tex i kontakt med myndigheter och beslutsfattare.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter om medlemskap i RYC och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartner för att de ska kunna erbjuda fördelaktiga tjänster till medlemmar i RYC enligt avtal, som till exempel erbjudande om försäkringsskydd.

I de fall RYC nyttjar externa parter för att hantera administration (t.ex. fakturering och medlemsregister) överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till RYC (se nedan för kontaktuppgifter).
    • Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta RYC. Det finns även regler för dataportabilitet av uppgifter.
    • Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av RYC för direktmarknadsföring, till exempel erbjudande av tjänster från samarbetspartner.
    • Du kan också anmäla till RYC om du inte längre vill ta emot marknadsföring per e-post.
    • Du kan lämna klagomål om RYCs hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Kontakta RYC via mail eller telefon till
ordförande, kassör eller sekreterare i RYC Styrelse.

Senaste från RYC

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Stöd RYC genom Svenska Spel och Gräsroten

Om du spelar genom Svenska Spel kan du stötta klubben genom initiativet Gräsroten.se. Gå in där och och välj RYC!
Läs mer
Publiserat:
22/4/2020

Uppdatering med anledning av corona-pandemin

RYCs styrelse har tagit ställning till rådande rekommendationer och beslutat vilka hänsynstagande som bör göras.
Läs mer
Publiserat:
7/4/2020

Verksamhetsberättelse 2019

Vi minns det händelserika RYC-året 2019 i text och bild.
Läs mer
Publiserat:
7/4/2020

Välkommen till årsmöte Långfredagen den 10 april 2020 kl. 10:15 (Nu med dokument)

PGA Rådande förhållanden - Hembygdsgården kommer vara öppen, men vi håller lite avstånd mellan deltagarna.
Läs mer
Publiserat:
4/4/2020

Ansök till RYCs lag i Allsvenskan i segling!

Nu ska vi forma ett topplag, vill du vara med? Välkommen med din ansökan senast den 17 mars 2020!
Läs mer
Publiserat:
29/2/2020

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem