Seglingsföreskrifter Runmarö Runt 2023

SEGLINGSFÖRESKRIFTER  

Runmarö Runt 2023-07-29

Regler

Seglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna från seglarförbundet (KSR) samt regelsystemet SRS Jaktstart.

 

Därtill tillämpas RYC’s ”bästa förmåga” för arrangemanget samt varje deltagares välvilja till Kappsegling med trivsel! Duktiga seglare är förlåtande och de som vågar utmana elementen utan ”svart bälte” undviker de värsta situationerna.

 

Skepparen ska vara medlem i RYC.

Båt ska vara ansvarsförsäkrad.

Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 4 "Besluta att kappsegla"

Båt ska föra blå och gula band anbringade på lämpligt ställe i riggen som igenkänningsmarkering för seglingsledning och seglande kollegor. Band delas ut vid Skepparmötet.

 

SRS enligt Jaktstart som kan räknas om efter målgång om första båts tid i mål avviker mer än 15% av idealtid för båt med SRS 1,0.

  

Resultatberäkning enligt SRS.Beräknad tid = uppskattad seglad tid referensbåt SRS1.000, multiplicerat med SRStal.

 

Säkerhet:

Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Följebåt kommer inte finnas tillgänglig under banan.

 

Tänk på att säkerheten har högsta prioritet. Om någon behöver hjälp är det en skyldighet att bistå efter bästa förmåga utan att äventyra den egna säkerheten.

 

Regelbrott

Straff mot ”rätt till väg”kan tas genom att snurra två varv med två gippar och två stagvändningar.

 

Protestförfarande

Uppstår situation på banan som kräver protestförfarande ska protesterande båt föra röd flagga väl synlig och påkalla protest för start- och målkommittén vid målgång. Senast klockan 16 29/7,2023 ska skriftlig protest lämnas via SMS till tävlingsledningen. I protesten anges egen båt, båt man protesterar mot, beskrivning av situationen och angivande av gällande regel. Tävlingsledningen begär in kommentar av angiven felande båt och fäller utslag som delges inblandade båtar snarast.

 

Tidsprogram

Skepparmöte på Appelgrensbrygga i Norrsunda kl 9.30.

Första start är kl 10.30.

Prisutdelning arrangeras vid After Sail på Appelgrens brygga i Norrsunda. After Sail startar klockan 16.30 och prisutdelning planeras till 17.00.

  

Startförfarande

Tävlingsledningen använderGPS-tid som tidsreferens, i tillägg avges förberedelsesignal med ljudsignal 10 och 5 minuter före första start för att ge möjlighet att koordinera klockor.

Starterna markeras med ljudsignal (Mistlur)

 För att möjliggöra fri sikt för seglingsledningen får seglare inte uppehålla sig närmare än 100 meter från startlinjen förrän tidigast 10 minuter innan respektive start, och alla måste hålla väl undan från startlinjen under tiden inför egen start.

 Tjuvstart

 Tjuvstartmarkeras med två korta ljudsignaler i kombination med flagga X.

 Flaggan tas ned när omstart är gjord, eller en minut efter starten.

Båt som tjuvstartar inom en minut från angiven starttid och inte startar om ges ett tidstillägg på seglad tid på 10 minuter. Båt som tjuvstartar mer än en minut från angiven starttid och inte startar om anges som DNS.

Start och mållinje

Utgörs av en tänkt linje mellan en orange flagga på familjen Forslunds brygga och en flaggboj utanför bryggan strax söder om Styrsviks brygga. RYC flagga föres på bryggan.

 

Bana

Banan är ”Runt Runmarö” i riktning vilken visas med tavla med pil vid startplatsen med rundning av följande märken:

 

Start

Väst och syd om Franska Stenarna

Syd och ost om Kalkkobben

Ost om Långholmen

Väst om Kalvskär

Ost och nord om Högkobb (passa långgrunning)

Nord,väst och syd om gul cylinderboj utanför Nore, SV om Storholmen.

Syd och ost om Högkobb (passa långgrunning)

Ost och nord om Skaguddsgrunden och bränningarna i direkt anslutning NNO

Norr om Knipgrundet

Väst om gröna bojen utanför Näsudden

Mål

 

Banlängd 15,2 nm

 

Avkortning av Bana

Om ledande båt har lång distans till mål vid 15.30 tiden, håll utkik efter funktionärsbåten, med RYC flagga. Det kan i så fall innebära målgång mellan funktionärsbåten med röd flagg och någotmärke.

 

Deltagare som bryter seglingen

Deltagare som bryter seglingen skall meddela Tävlingsledningen Ralph Mohlin på tel 070 58981 89.

 

Tidsbegränsning

Båt som ej gått i mål kl.16.00räknas som DNF.

 

Allmänt om säkerhet vid kappsegling

 

• KSR 1.1 Hjälpa dem som är i fara:

En båt eller tävlande ska ge all möjlighjälp till personer eller farkoster i fara.

 

• KSR 1.2 Livräddningsutrustning och personlig flytutrustning:

En båt ska medföra betryggande livräddningsutrustning för alla ombord varav en enhet ska

vara tillgänglig för omedelbart bruk, om inte båtens klassregler föreskriver något annat.

Varje tävlande ansvarar själv för att ha på sig den personliga flytutrustning som är lämplig

under rådande förhållanden.

 

• KSR 4 Besluta att kappsegla:

En båt ansvarar själv för sitt beslutatt delta i en kappsegling eller att fortsätta kappsegla.

Säkerhetsinstruktioner

  1. Undsätt    alltid människor först och därefter utrustning och båtar.
  2. Närmaste   medtävlare ska omedelbart gå fram till en kapsejsad/havererad båt och ge     hjälp.
  3. Vid   NÖDSITUATION eller ALLVARLIG OLYCKA LARMA SJÖRÄDDNINGEN omgående:
        VHF kanal 16 eller Ring 112.  
  4. Informera  även tävlingsledningen på tel 070-589 81 89

 

• Om situationen bedöms vara under kontroll, fråga ändå om båtens besättning önskar hjälp

och ingrip om bistånd begärs. Begär Gottgörelse efter målgång så kommer kompensation för

förlorad tid att utgå.

 

• En person i vattnet ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare

och funktionär att vid behov undsätta enperson i fara.

 

• Att plocka upp en person i fara urvattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte

betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför

tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla.

 

 

 

 

 

 

 

 

RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Senaste från RYC

Sjöbus och Försegel !Anmälan öppnar kl 13 idag 14 april

Klockan 13 idag söndag den 14 april öppnar anmälan för årets busigaste veckor med Sjöbus och Försegel. Begränsat antal platser så först till kvarn! I
Läs mer
Publiserat:
14/4/2024

Varmbad 2024

VARMBADET 2024 ! I lite ny tappning!! Lördagen den 20 april
Läs mer
Publiserat:
10/4/2024

Anmälan uppskjuten, Sjöbus och Försegel

Anmälan till sommarens Sjöbus och Försegel uppskjten. Mer info 14 april.
Läs mer
Publiserat:
31/3/2024

Årskrönika 2023

Isarna smälter, snart årsmöte och sen hissade segel! Men först, en återblick på året som gått! Läs vår årskrönika om RYC 2023 !
Läs mer
Publiserat:
26/3/2024

RYC Medlemsforum

RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

RYC på Instagram

Att följa klubbens konto på Instagram är bästa sättet att få en inblick i klubbens verksamhet. Våra medlemmar hjälps åt med att fylla flödet med trevliga bilder och filmklipp! Kontot heter "RYC.se".
Bli medlem i RYC!
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem